Amit a végintézkedésről, a végrendeletről és az öröklési szerződésről tudni kell

A családban történt haláleset nagy általánosságban már egy óriási tragédia, ellenben a gyászt ilyenkor rendszerint különféle jogi nehézségek is megnehezítik, amelyek között nagyon nehéz kiigazodni, hiszen olyan, addig talán ismeretlen fogalmakkal találkozik az ember, mint a végintézkedés, a végrendelet vagy az öröklési szerződés.

Hogy mik is ezek pontosan, arról az alábbiakban gyűjtöttünk össze minden fontos információt!

A végintézkedés

A végintézkedés lényege röviden az, hogy az elhunyt, avagy az örökség hagyója saját maga dönt hagyatékának sorsáról, ezáltal nem a törvényes öröklés rendje lép érvénybe, mert azt ilyen esetben felülírja a szabad akarat. Végintézkedés lehet például végrendelet, de az öröklési szerződés is ide sorolható, melyeknek a magyar jogszabályok érdekében nagyon szigorú formai, sőt alaki és tartalmi feltételei is vannak, amelyek hiányában egyiket sem tudja figyelembe venni a törvényhozás, ha tehát nem kerülnek betartásra, a végintézkedés érvénytelen lehet.

Nagyon lényeges információ, hogy a törvényes örökösök csak nagyon speciális feltételek mellett zárhatók ki az öröklési folyamatból, tehát a filmekkel ellentétben ez lényegesen nehezebb feladat, mint azt elsőre gondolnánk. Az tehát, hogy valakit örökösnek kiáltunk ki, önmagában még nem jelenti azt, hogy senki más nem részesülhet a hagyatékból. Az öröklési jog tehát meglepően bonyolult és szigorú szabályokhoz kötött, ezáltal aki még életében szeretne végintézkedést hozni, és ezáltal biztos akar lenni abban, hogy utolsó akarata halálát követően ténylegesen is érvényesül majd, az feltétlenül ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében intézkedjen.

A végrendelet

Halál esetén a magánszemély vagyonáról, vagy annak bizonyos részeiről és elemeiről végintézkedéssel, végrendelet írásával rendelkezhet. Végrendeletnek csak és kizárólag azt nevezzük, amit az elhunyt még életében, teljesen önszántából, mindenkitől függetlenül határozott meg egy egyoldalú nyilatkozatban, amely tartalmazza, hogy hagyatékát pontosan ki és milyen feltételekkel örökölje meg. A végrendelet az öröklők szempontjából ingyenes, hogy örökölhessenek, ahhoz nem kell ellenszolgáltatást fizetniük, ellenben maga a végrendelkezés rendkívül szigorú szabályokhoz van kötve. Szóbeli végrendelet például csak nagyon kivételes esetekben tehető, az írásbeli formának pedig nagyon szigorú követelményei vannak, éppen ezért érdemes megírásakor egyeztetni egy hagyatéki ügyekben járatos ügyvéddel.

Az öröklési szerződés

Az öröklési szerződés abban különbözik a végrendelettől, hogy nem egy-, hanem kétoldalú nyilatkozat, mint ahogyan arra a neve is utal. A szerződés lényege, hogy egy előre meghatározott, a felek által elfogadható ellenszolgáltatásért cserébe az elhunyt még életében egy szerződéses örököst tesz meg hagyatékának örökösévé. A végrendelettel ellentétben ilyenkor az örökhagyó és az örökös között fennálló jogviszony nem ingyenes, hanem úgynevezett visszterhes, ami azt jelenti, hogy az örökségért cserébe az örökös általában valamilyen ellenszolgáltatást nyújt. Természetesen az öröklési szerződésre is nagyon szigorú formai követelmények vonatkoznak, éppen ezért ebben az esetben is lényeges, hogy egy a témában járatos ügyvéddel dolgozzunk.

Kategória: Hétköznapok